Om Bonusgrisen / About Bonusgrisen

Hvem er BONUSGRISEN?


Danish

Bonusgrisen blev stiftet i 2007 og består i dag af ca. 85 medlemmer.

Bonusgrisen er et søsterselskab til B2B Bonus, som er en indkøbsforening for svineproducenter med ca. 123 medlemmer.

Bonusgrisen omsætter smågrise, slagtesvin, slagtesøer og avlsdyr på det danske marked samt til udlandet. Firmaet blev stiftet med det formål at opnå de bedste priser og mindste omkostninger, og dermed opnå de bedste aftaler for foreningens medlemmer og leverandører.

Gennem årene er der etableret et solidt samarbejde med indenlandske og udenlandske kunder. Dette samt personalets branchekendskab giver vore leverandører en god service og pris hele vejen igennem.

Bonusgrisen sørger for handlen fra aftalen indgås til grisene er leveret. Vi står for papirarbejdet og koordinerer transporten. Alle vore kunder er kreditforsikrede, så der er fuld sikkerhed for betaling etc.

Vi bestræber os altid på at have leverandøren i fokus. Det kommer til udtryk ved gode og bæredygtige handler. Vi sætter den personlige kontakt mellem os og vore leverandører meget højt, da vi mener, at tillid og tilfredshed danner grundlag for et godt og stærkt samarbejde.

Vi har fingeren på pulsen og arbejder hårdt på at blive ved med at lave bæredygtige handler.

 

English

About Bonusgrisen Amba

Bonusgrisen, founded in 2007, has now about 85 members.

Bonusgrisen is a subsidiary to B2B Bonus – a purchasing association for Danish pig producers with 123 members.

Bonusgrisen is selling piglets, fattening and breeding pigs. The purpose for Bonusgrisen is to sell piglets to our customers to a fair price with high service. The main part of our sale is for export.

Bonusgrisen is finding the Danish supplier and negotiate the price, makes all the export papers and, if necessary, we can find trucks for transport.

We are always striving to have customers in focus, expressed in fair prices and good service. Priority on personal contact between our customers and us we highly value, confidence and satisfaction, achieved by personal contact.

Our finger on the pulse of the market, we work hard for sustainable deals.

 

German

Bonusgrisen AmbA

Bonusgrisen ist eine Tochtergesellschaft von B2B Bonus, einer bäuerlichen Einkaufs- und Vermarktungsgesellschaft mit 123 Mitgliedern.

Wir handeln mit Ferkeln, Mastschweinen und Schlachtsauen, sowie Zuchttieren inner - und außerhalb Dänemarks. Um die besten Preise mit den geringsten Kosten für unsere Mitglieder, Lieferanten und Kunden zu erzielen, wurde die Firma ins Leben gerufen.

Im Laufe der Jahre hat die Firma eine solide Zusammenarbeit mit aus- und inländischen Kunden aufbauen können. Unsere Mitarbeiter sind Branchenkenner und liefern einen fachmännischen Service für die alle.

Von der Absprache, über den Transport bis zur Abrechnung regelt Bonusgrisen alles. Unser Bestreben ist es dem Lieferanten bestmöglichen Absatz zu bieten. Durch nachhaltige, gute Handelsabschlüsse kommt dies zum Ausdruck. Der persönliche Kontakt zwischen unseren Kunden und uns hat Vorrang, da wir der Überzeugung sind, dass Vertrauen und Kundenzufriedenheit Grundlage für eine langfristige Zusammenarbeit sind.

 Wir haben den Finger am Puls der Zeit und setzen unsere ganze Energie in nachhaltige Abschlüsse.


Bonusgrisen
Web by the friendly dotpeople