Hvad er Bonusgrisen

Hvad er Bonusgrisen?


Bonusgrisens formål er at handle avancefrit med medlemmer og ved fælles afsætning at tjene penge til hver enkelt andelshaver, bl.a. ved at foretage fælles afsætning af andelshavernes eller andres produktion af
smågrise, svin og søer/orner i levende, slagtet eller forædlet stand til gavn for andelshaverne.Web by the friendly dotpeople